Make your own free website on Tripod.com

DERNEK FAALİYETLERİ : Faaliyetleri aşağıdaki şekilde guruplayabiliriz.
A-) Demek, Kırım folkloru üzerinde kuruluşundan bu yana etkin faaliyet göstermektedir. Eskişehir de pek çok okulda Kırım Halkoyunları ekipleri kurulup yarışmalara katılmakta dernek bu okullara eğitmen, saz, kostüm, yönünden yardımcı olmaktadır. Dernek bünyesinde 7 ila 30 yaş arasında yüzlerce genç ve çocuk hem sosyal hem kültürel anlamda yetiştirmektedir.


B-) Derneğimiz, çeşitli dönemlerde Müzik, Resim, El Sanatları, kursları ile gençliğe alternatif sunmaktadır.
C-) Bayanlara yönelik, Batik, Nakiş, Dikiş, yama ve geleneksel Tatar aşları konusunda kurslar düzenlemektedir.
D-) İlimizde bulunan Kırım kökenli hemşehrilerimizin yaşadığı 36 köyün muhtarlanna, Fidan dikimi konusunda yardımcı olunmakta, ağaç dikme kampanyaları düzenlemektedir.
E-) Demeğimizin kütüphanesi 5000 civarında kitap ile herkese açık tutulmaktadır.


F-) Ramazan aylarında, her Perşembe akşamı sohbet toplantıları düzenlenmekte, dini ve milli konular üyelerimize aktarılmaktadır.

G-) Değişik mekanlarda konferanslar, sergiler ve paneller düzenlenmektedir.
H-) Kırım'da ki Soydaşlarımıza yardımcı olabilmek için değişik zamanlarda çeşitli kampanyalar düzenlenmektedir.
l-) Her yıl kurban bayramında, Kınm'da Vekalet yolu ile kurban kestirilmektedir.
 


2-) Kırım'da toplu sünnet düğünleri tertip edilmekte.
3-) Türkiye'de özellikle şehrimizde okumak için gelen Kınm'lı öğrencilere yemek, burs, dil kursu verilmektedir.
4-) Kınm'da Milli Eğitim gerçekleştiren 5 Milli Mektep'e Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis edilen ilimizdeki 5 kardeş okul ile Kırım arasında köprü oluşturmaktayız.
5-) Kırım Milli Meclisi ile koordineli çalışmalar yapılmakta, hemşehrilerimizin yardımları Kırım Milli Meclis Başkanı Sayın Mustafa Cemil Kınmoğlu'na bizzat iletilmektedir.
I-) Ramazan ayında şehrimizde bulunan yardıma muhtaç 200-250 aileye gıda yardımı yapılmaktadır.
î-) Derneğimiz yurdumuzu sarsan 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra Yalova Kızılay Mehmetçik Kampı'na, l kamyon makarna, bezelye konserve ve tuz, Düzce'ye ise hemşehrilerimizin desteği ile Düzce Kırım Türkleri Derneği'ne 2.300.000.000.- (İki milyar üç yüz milyon) TL. yardımı gerçekleştirmiştir.
J-) 1995 Yılında Eskişehir Kafkas ve Karaçay Malkar Demekleri kanalıyla ÇEÇENÎSTAN'a l Milyar TL. ilaç yardımı, 1999 Yılında ise büyük zulüm yaşayan KOSOVA'da ki Soydaşlanmıza Ziraat Bankasi'nda Valiliğin açtığı hesaba 300 milyon TL. maddi katkı sağlanmıştır.
K-) Demeğimizin en önemli faaliyetleri olan "TEPREŞ şenlîğî" her yıl Haziran ayının ikinci Pazarı Sivrihisar'a bağlı Karakaya köyünde gerçekleştirilmektedir. Her sene yaklaşık 20-25 bin hemşehrimiz değişik yerlerden gelerek Tepreşe katılmakta, gün boyunca aşlar yenilip geleneksel müzik ve halk oyunlan icra edilmektedir.
 

Tepreş şenliğinde tarım araçları standlan düzenlenmekte üretici firmalarla halkımız buluşturulmaktadır. Tepreş Kupası Futbol Tumuvası adı altında 7 yıldır aralıksız futbol maçları düzenlenmekte köylerimizde ki gençlerin bir birini tanıyıp yakınlaşmaları sağlanmaktadır. Kupanın finali Tepreş günü yapılmakta büyük ilgi görmektedir.
 

Tepreş günü ağalık seçimi yapılmakta açık artırma sonucu en yüksek rakamı veren l yıl süreyle TEPREŞ ağası seçilmekte. Derneğimizin tüm etkinliklerine katılıp yönetim kurulu ile çalışmaktadır. Tepreş programı içerisinde hamur aşı yarışması düzenlenmekte geleneksel aşlanmızın tanıtımı yapılıp
yok olmalarını engellemeye çalışmaktayız. Tepreş şenliğinde geleneksel Kırım Kuşak Güreşi (TATAR GÜREŞÎ) müsabakaları yapılmakta 100 kadar güreşçi genç ananevi tatar güreşini yaşatmak adına güreş tutmaktadır. Birinci gelen güreşçiye TEPREŞ AGASI tarafından koç armağan edilmektedir. Demeğimizin "KIRIM POSTASI" adlı sürekli yayım şu anda her 3 ayda bir çıkmakta. Önce 2 daha sonra ayda bir çıkması planlanmaktadır. Bülten 3000 adet bastırılmakta ve ücretsiz dağıtılmaktadır. Bülten hemşehrilerimiz arasında büyük ilgi görmektedir.